Hacking amygdaly #5 | Hacking amygdaly v kostce

 1. Respektujte potřeby!

  “Needs first, rights later!”.
  Mohu garantovat, že když lidi nebudou mít naplněné své základní lidské potřeby, nebudou respektovat lidská práva. Když budou mít jejich děti hlad, budou pro ně krást. Když budou mít o děti strach, budou i zabíjet.
  Proto vidím jako důležité v dnešním společenském narativu prosadit akcentování tématu potřeb nad tématy práv.

  1. Respektujte Abrahama!

  “Older and below first!” – vnímám jako významně důležité respektovat to, co nám nabídl Abraham Maslow. Vývojově starší a tzv. nižší potřeby mají vždy přednost.
  Jejich frustrace vyvolává okamžité a silné, animální, obranné reakce a jsou jen velmi těžko korigovatelné vůlí.
  Při práci s klienty obranáři je velkou chybou nižší potřeby přeskočit, bagatelizovat nebo je povýšeně ignorovat. Pokud se těchto témat neujmeme s dobrou vůli my, chopí se jich někdo jiný. Pohled na volební výsledky v našich zemích to ilustruje.

  1. Respektujte Erika!

  Metaforu Osm věků člověka můžeme v akademické rovině třebas i zpochybňovat, v běžné praxi je však skutečně nedocenitelná!
  Podobně jako u potřeb: Nepřeskakovat a nespěchat!
  Nižší vývojové fáze jsou vždy silnější, mají pro život jedince větší determinační potenciál, než ty následující.

  1. Respektujte emoce. Nejdou zastavit!

  Nebo taky respektujte Giacoma!

  Úžasný objev tzv. zrcadlových neuronů týmem Dr. Giacoma Rizzolattiho v roce 1992 nabídnul rozšíření našeho kognitivního narativu ohledně lidských emocí a empatie.
  Když pracuji s klienty s emočním neklidem, hodně mi pomáhá má zkušenost s kanoistiky. Přetlačovat se s vodním proudem je hloupost, to se každý vodák naučí velmi rychle. S emocemi je to podobné. Nestavte jim do cesty překážky, nebudujte přehrady.
  Respektujte jejich proud a pomožte v něm klientům kormidlovat do klidnějších vod. Neodstraňujte, ale kultivujte!

  1. Respektujte respekt!

  Přístup Tří respektů jsem už popsat výše

  I. Respekt k sobě – tedy “Miluj bližního svého JAKO SEBE SAMA!” a “Jsem, jaký jsem!”

  II. Respekt k bližnímu – i on je, jaký je. Tak to je…

  III. Respekt ke kontextu. Jsme jen mravenci vesmíru, spojnice vztahů…

  1. Respektujte fyziku!

  Jak jsem psal v úvodu, pravda je. Jen tak. Je to realita. A je zdravé akceptovat, že je fyzikálně determinovaná. Nemusí se mi líbit. Když spadlo Newtonovi jablko na hlavu, asi ho to bolelo. Gravitaci však neodmítl, nezakázal. Přijal ji. Mé tělo je taky fyzické. A rozhodně se mi občas v něčem nelíbí. Co nadělám, jiné nemám. Nenapadne mě uvažovat o tom, že mám právo na jiné tělo, stejně jako Newtona nenapadlo uvažování o tom, že má právo žít ve světě bez gravitace. Můžu si přát, aby mě už nikdy netrefilo jablko do hlavy, můžu si přát, aby mé tělo bylo jiné. Přání je v pořádku, nelze na to mít ale právo.

  Bez přijetí reality, jaká je, nemůže proběhnout zdravá resilience, protože resilience je zakotvena ve zvládání toho, co je.

  1. Respektujte hranice!

  Fyzikální svět je reprezentován vazbami a vztahy. A pak také limity. Hranicemi.
  Nám známý svět by přestal existovat, kdyby přestala fungovat Planckova konstanta, gravitační konstanta a rychlost světla. Náš svět prostě limity, hranice, drží pohromadě. Člověka, rodinu a společnost taky.

  Chceme snad děti bez hranic? Bezhraniční psychopaty?

  Pokud by pro někoho těchto sedmero zásad efektivního hackingu amygdaly bylo moc, pak nabídnu tuto triádu:

  1. Buďte otevření!

  Sobě, svým potřebám a realitě, jaká je! (a předejte to klientům)

  1. Dotýkejte se!

  Nebojte se být svým klientům blízko.
  Nechtějte být příliš politicky korektní, nekomunikujte tak, abyste se nikoho nedotkli.
  Cílem lidské komunikace přeci je, abychom se dotkli!
  Nejistému klientu, když se jej ve své jistotě dotknete, můžete tu jistotu předat. Neobírejte je o to.

  1. Ctěte a oslavujte DOSPĚLOST!

  ——

  Seriál:
  1. díl https://petrhroch.cz/hacking-amygdaly-1-prolog
  2. díl https://petrhroch.cz/hacking-amygdaly-2-hacking-amygdala
  3. díl https://petrhroch.cz/hacking-amygdaly-3-jak-se-amygdala-nastavuje
  4. díl https://petrhroch.cz/hacking-amygdaly-4-obrana-vs-resilience
  5. díl https://petrhroch.cz/hacking-amygdaly-5-hacking-amygdaly-v-kostce
  Článek vydán ve sborníku mezinárodní konference Križovatky XII. Bratislava 2023 (Vydáno 2024)

  Tečka.

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *