Vzdělávání pěstounů MB I/2021

HROŠÍ KŮŽE PRO PĚSTOUNY I.
aneb
ÚVOD DO ZVLÁDÁNÍ STRESU A ZÁTĚŽE

Vážení pěstouni a poručníci,
vítáme vás na stránce podpory náhradního online vzdělávání pěstounů. Tato online forma vzdělávání nahrazuje původně plánované prezenční vzdělávání, které mělo proběhnout 26. 2. 2021.
Vzhledem k pestrosti Vaší skupiny, rozdílným potřebám i zkušenostem a možnostem, jsme se pokusili vytvořit komplexní online vzdělávací program, který nabídne posílení vašich kompetencí pro zvládání stresu a zátěže vícero způsoby.

LEKTOR A ODBORNÝ GARANT

Odborným garantem tohoto online vzdělávání je Mgr. Petr Hroch

Petr Hroch je psycholog s odbornou praxí od roku 1995, tedy více jak 25 let.
Je absolventem jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho primárním oborem je rodinné a vztahové poradenství a terapie, od listopadu 1995 pracuje jako manželský, vztahový a rodinný poradce v Poradně pro rodinu Olomouc.

Mimo přímou práci s klienty v rámci poradensko-terapeutické praxe se věnuje také odbornému posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči, odborné podpoře těchto žadatelů i pěstounů a jejich vzdělávání. Je výrazně prakticky až pragmaticky zaměřený, specializuje se na kultivování komunikace a zejména na podporu zdravějšího zvládání stresu a zátěže

PARAMETRY ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ A KURZU

Online kurz „Hroší kůže pro pěstouny I. aneb Úvod do zvládání stresu a zátěže“ je zaměřen na posílení dvou kompetencí: porozumění stresovému mechanismu a podpoře aplikování zdravých strategií zvládání stresu a zátěže.
Kurz a vzdělávání se snaží také podpořit pěstouny ve zdravějšímu zvládání „covidové“ doby.

ROZSAH KURZU:
Kurz je sestaven tak, aby odpovídal svým rozsahem minimálně 6 hodinám prezenčního vzdělávání.

1. ONLINE KURZ "HROŠÍ KŮŽE PRO PĚSTOUNY"

DOPORUČUJEME:
Jako optimální způsob naplnění náhradního online vzdělávání doporučujeme využít možnosti absolvovat komplexní online kurz v elearningovém prostředí Moodle (světově nejrozšířenější aplikace pro online vzdělávání), který pro vás připravil lektor Petr Hroch.

Tento kurz si můžete spustit jak na téměř všech webových prohlížečích na PC nebo notebooku, tak i přes tablet či mobil.

Kurz obsahuje jak sérii videopřednášek Petra Hrocha, tak textový materiál a prezentace k samostudiu. Absolvování/shlédnutí kapitol 0-5 je podmínkou pro vydání osvědčení ( v případě, že se do kurzu řádně zaregistrujete a zapíšete viz návod vpravo =>).

Kurz lze ale též prostudovat i bez registrace a zápisu, když se přihlásíte jako host. V tom případě ale nelze vystavit elektronické osvědčení.

NÁHRADNÍ VARIANTA

Pro ty z vás, kterým se nepodaří do online kurzu zapsat, nepodaří se jim jej projít ani jako host, nebo z nějakého jiného důvodu tento online kurz nevyužijí, nabízíme částečnou alternativu a to:

a) Shlédnutí videí a videopřednášek Petra Hrocha z kurzu přes Youtube, odkaz ZDE.

b) Stažení pracovních materiálů ke kurzu z tohoto odkazu: MATERIÁLY KE STAŽENÍ

2. INDIVIDUÁLNÍ TELEFONICKÉ KONZULTACE

Jako další náhrady za klasické prezenční vzdělávání jsme vám nabídli možnost individuální telefonické konzultace s lektorem, psychologem Petrem Hrochem.

V anketě k online vzdělávání, kterou zaslalo 18 z Vás, sice nikdo o tuto individuální konzultaci neprojevil zájem, kolegyním z OSPOD se ale několik zájemců přihlásilo.

Telefonní konzultace budou probíhat v pátek 26. 2. 2021 vždy po 30 minutách a to od 8:00, 8:30, 9:00 a pak od 10:00 a poslední v 10:30. V tuto chvíli (čtvrtek 25. 2. v 10:00) jsou ještě volná místa, případní zájemci pište sms na telefonní číslo vpravo.

Jak na to? Zájemce o konzultaci, který ji má dojednanou, v daný čas zavolá na vpravo uvedené telefonní číslo lektora. Pokud mu to lektor nevezme či bude obsazeno, zájemce to zkusí po pár minutách znovu. Volá vždy zájemce lektorovi, ne lektor zájemci. Hovor jde na vrub volajícího.

3. ONLINE SETKÁNÍ V MS TEAMS

Online setkávání prostřednictvím videokonferencí, zejména pomocí aplikace MS Teams, se postupně v rámci covidové situace stalo standardem, dokonce i při výuce na školách. 
I když je více aplikací, dokonce pro některé z Vás vítanějších, zůstaneme u předešlé nabídky na online setkání přes MS Teams a to v čase pátek 26. 2. 2021 od 14:30 do 16:00h.

PRIMÁRNÍ TÉMATA SETKÁNÍ: 
– 
JAK ZDRAVĚ ZVLÁDNOUT „DOBU COVIDOVOU“
– RIZIKOVÁ MÍSTA V PROCESU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

K setkání se připojíte na tomto odkazu (POZOR, JEDNÁ SE NOVÝ ODKAZ!): 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM1NDUxZjMtNmQwNy00NmM0LTgxNjEtNGMzN2QwMmRjYjZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2285fc424a-27a0-489e-83e6-2835b6397325%22%2c%22Oid%22%3a%22b42b5276-4852-4a67-b7ed-2b0a88ea92d4%22%7d

!!! Původní schůzka a odkaz na ní, který byl uveden v anketě ke vzdělávání, je z technických problémů nefunkční. Toto je odkaz na nově naplánované setkání. Použijte tento!

 

Kéž je vám toto vzdělávání alespoň trochu k užitku.
I když bych vám přál, aby se vám všechen ten nezdravý stres vyhnul, a nám všem bych přál, aby se vrátily poněkud normálnější časy, jsem realista.

Proto vám/nám všem ze srdce sice přeji klidné dny
a současně hroší kůži ve dnech neklidných…

 S úctou Petr Hroch