Máme nejraději to roční období, kdy jsme se narodili? – oddechová anketa

Prolog

„Miluju jaro!“, radostně zakřičela jedna prima kamarádka na Facebooku (ještě jednou dík Lenko!) a připojila k tomu neméně radostnou fotku čehosi rozkvetlého, co vůbec nevím, co je… (viz obrázek vedle).
Já na to zabručel, že to mám s jarem jinak, a poslal jsem ji jednu svou starší antiromantickou rozpravu o děsivém jaru plném Smrti, viz tu: JARO NENÍ TÍM, ČÍM SE ZDÁ BÝT…
A zabředli jsme pak spolu do krátké rozpravy, ve které mi kamarádka nastínila svou soukromou hypotézu, že se obliba k ročním obdobím tak trochu řídí tím, kdy se kdo narodil. Na ní to sedělo, mě to taky sedí (Váha jak sviňa a miluju podzim), tož mě napadlo tak trochu zkusit zjistit, zda na té hypotéze přeci jen něco není.

foto (c) Lenka Holpuchová

Ne, opravdu nečekejte žádný exaktní výzkum aspirující na publikování v nějakém impaktovaném akademickém periodiku, je to od počátku míněno jen jako milá blbina, která mi na chvilku dala možnost zabývat se něčím příjemnějším, než mi poskytuje kobercový nálet informací o geniálních strategických krocích naší vlády nebo neméně děsivé příběhy mých klientů v poradně.
Díky googlovským formulářům (to je fakt skvělá věc!) jsem rychle udělal takovou malou anketu a poslal do světa s tím, že se rád o výsledky podělím. Anketu najdete tu: https://forms.gle/B2AdW6RxRsjzyN3y6 (ale nevím, jak dlouho ji nechám otevřenou).
Dnes je to zhruba dva dny, co to běží, mám necelou kopu odpovědí (a všem zúčastněným moc děkuji), tož si říkám, že nějaké trendy (byť spíš jen tak pro legraci) by už mohly být vidět. A zdá se, že jo!

První výsledky

K datu 29. 4. 2023

Dík opravdu skvělým Formulářům na Googlu a jeho Tabulkám (pracuji v nich raději, než v Excelu) můžu anketu v reálném čase vyhodnocovat (nejsem žádný statistik, tož jen orientačně) a taky ty výsledky ukazovat zde: https://bit.ly/seasonanketa.

V tuto chvíli anketu vyplnilo 58 lidí.
Je prima, že co se týká toho, kdo se v jakém období narodil, je to relativně rovnoměrně rozložené, tedy s mírnou převahou jarňátek a menším počtem mrazíků.

Obliba ročních období

Léto

Tož to asi nebude žádné překvapení. Zima fakt není favorit. Vede léto, které má v oblibě celých 85% dotázaných. Průměrná bodová známka, kterou léto dostalo, je 3,34 (max je 4), medián i modus byl 3.
Takže též asi nebude objevem na Nobelovku to, že ti, kdo se narodili v létě, mají spíše léto rádi. Letňáci dávají létu průměrnou známku 3,43 a mají tedy tendenci jej hodnotit o trošičku lépe (o 2,5% oproti průměrné známce) než ostatní. Tedy krom jarňáků, ty létu dávaj maximální známku 3,5!
U letňáků se nám objevila taková zajímavá věc: Mají tendenci dávat všem ostatním ročním obdobím, krom svého, horší známku, než je jejich známka průměrná od všech respondentů. Je to snad náznak letního elitářství? Jejich celková hodnotící známka všech ročních období je o necelá 4% horší, než je známka průměrná. Nejhorší vztah projevují letňáci docela očekávatelně k zimě (cca o -8%), ale jaro taky hodnotí relativně o dost hůře, než ostatní (o -7%).

Jaro

Jaro je na krásném druhém místě. Se známkou 3,16 těsně dohání oblibu léta a rádo jej má 86% odpovídajících (čímž to léto dokonce předhání). Léto je však tím ročním obdobím, které jarňáci mají nejvíc v oblibě, víc než to svoje romantické jaro (což nám tu naši hypotézu narušuje, hernajs!). Ale zase výsledky ukazují, že vzhledem k průměrné známce, které dostalo jaro od všech respondentů, mají jarňáci tendenci hodnotit to svoje jaro lépe, než celá skupina, a to cca o 7%. (Takže tady nám to zase tu hypotézu potvrzuje).
Jarňáci se ukazují spíše jako pozitivisti: Až na zimu hodnotí všechna ostatní období lépe, než celá skupina. Ale zato zimu tedy nemusí, hodnotí ji nejhůře ze všech, až o víc jak mínus 23% oproti průměrné známce zimy.

Podzim (můj nejoblíbenější, ale… jak se dočtete dál)

Podzim je buď na skvělém třetím místě, nebo na čestném místě předposledním, jak kdo chcete. Od léta a i jara už má docela odstup, dostal průměrnou známku 2,62, což je ale pořád pozitivní (cokoliv na hodnotou 2 považuju za pozitivní). Medián i modus je známka 3, stejně jako u jara, takže furt dobrý. A podzim má v oblibě cca 55% dotázaných, takže furt majorita.
Jenže co mají podzimci sami rádi nejvíc? Své období?
Ale kdež, taky maj jak většina (v průměru) rádi nejvíc léto, sami řadí podzim až za jaro na třetí místo (což nechápu, já jej mám festovně na místě prvním a léto fuj!).

V čem jsou ale podzimci jedineční? V negativismu!
Ať hodnotí jakékoliv roční období, dávají mu souhrnně horší známku, než jak to vidí celá skupina. (Jo, tohle mi sedí, žádný rozjuchaný optimismus, pěkně skepse a kritika, to já rád!).
Prostě se nám podzimkům nezavděčíte. I ten náš podzim, který máme nejraděj, hodnotíme hůře, než ostatní. To je nátura, co? Úplní absolventi Mrzimoru!

Zima

Tak když se podíváte zpět na grafy předešlých ročních období, tak si jistě všimnete, že ani jednomu z nich ani jeden člověk nedal známku 0. Zatím všechny známky vykazovaly pozitivní hodnoty vysoko nad 2,0.
Teď však přichází na scénu roční období, které by si snad už zasloužilo ochranu před diskriminací a předsudečnou nenávistí (čemuž se mu nedostane, protože „bílá zima“, že?).
Výsledky téhle kratochvilné ankety ukazují, že zimu snad nemá nikdo rád. Tedy tak až ne, prý jej má ráda alespoň necelá čtvrtna dotázaných. Jenže přes 50% lidí zimu ráda fakt nemá a celkově dostává negativní známku 1,55.
Zimu má rád kdo? No zimáci! Ti jediní ji vygenerovali souhrnnou známku 2,38 a tím je jejich hodnocení o víc jak 50% přiznivější, než jak zimu hodnotí všichni. Jenže ani sami zimáci svou zimu nemají rádi tak, že by ji dali na vyšší příčku, než až na tu poslední…

V čem jsou zimáci výjimeční?
Jako jediní nedávají (souhrnně) na první místo léto (a tím jsou mi sympatičtí), ale jaro. Čím to? Že by se na tom podílelo to, že v zimě narozené děti začínají vnímat krásy světa právě na jaře? No, to je zatím jen spekulativní fantazie a nesedí k tomu, jak to mají lidé narození mimo zimu. Ale co kdyby…
Léto mají zimáci sice na 2. místě, ale oproti celé skupině dávají létu skoro o 6% horší známku.

Zimáci jsou však překvapivě největší pozitivisti, krom toho léta dávají ostatním obdobím lepší známky, než ostatní, jejich celkové průměrné hodnocení je o více jak 8% pozitivnější, než je souhrnné známkování celou skupinou.

Myslím si, že existuje vztah mezi tím, v jakém ročním období se lidé narodili, a tím, jaké roční období mají rádi/neradi?

Tahle otázka se zaměřuje spíše do oblasti kognitivně racionální, má zmapovat, zda či nakolik lidé vnímají možnost nějakého vztahu mezi oblibou ročních období s ročním obdobím narození.
Zdá se, že na takto položenou otázku nemají lidé kosensuální názor, odpovědi jsou ani ryba ani rak, tak nějak mezi a vcelku vyváženě, až na jednu výjimku a tou je varianta, že jsou silně přesvědčení o to, že tento vztah existuje. Takto výrazně přesvědčených respondentů bylo v dosavadním vzorku jen necelých 12%.
Jinak ale přes 44% nevěří, že existuje takový vztah, třetina jo.

Myslím si, že většina lidí má k ročnímu období, ve kterém se narodili, kladný vztah?

Tahle otázka se zdá být podobná předešlé, ale přeci jen je jiná. Mapuje tak trochu jistou „předsudečnost“, nebo „telepatii“, prostě to, co si jedni myslí o druhých. Tedy konkrétně, zda si respondenti myslí, že většina lidi má kladný vztah k tomu ročnímu období, ve kterém se narodili.
A ejhle! I když si většina lidí nemyslí, že existuje vztah mezi oblibou ročního období a ročním obdobím narození, tak si naopak téměř polovina lidí (46% oproti cca 17% nevěřících) myslí, že to tak lidi mají, resp. že většina lidí má rádo to období, kdy se narodili (což je nezpochybnitelně forma vztahu).


Mezi odpověďmi na tyto otázky se taky ukázala dost velká korelace přes 0,8. Takže ti, kteří si myslí, že existuje vztah mezi oblibou ročních období a obrobím narození, jsou zároveň víc přesvědčeni, že lidé mají to „své“ období raději.
Co se týká té naší hypotézy, tož můžeme směle tvrdit, že jsme ji zatím nepotvrdili, ale zdá se, že jí většina lidí věří. A to tedy rozhodně má svou sílu! (Ostatně, znáte jistě tento výrok: „Sice to není pravda, ale mohla by být!“)
Nu, pojďme tedy k té naší hypotéze blíže…

Hrátky s hypotézou „Obliba ročních období se tak trochu řídí tím, kdy se kdo narodil“

Tak zkusím bejt fér a hned na začátku sdělím, že si nemyslím, že by zatím data z ankety tu naši hypotézu zcela relevantně potvrdila. Ale zasejc tedy nemožu říct, že by ji vyvrátila.

Co se kde a jak nepotvrdilo?

Rozhodně se nepotvrdilo, že roční období, které respondenti bodově hodnotí jako nejlepší, odpovídá ročnímu období, kdy se narodili.
Tohle sedí jen na letňáky a asi se moc nespletu, když si budu myslet, že je to jednoduše proto, že léto prostě výrazná většina lidí vnímá jako nejlepší (tedy až na ty, co se narodili v zimě).
Prostě z hlediska jednoduchého pořadí ročních období dle obliby (výše známky) se to zatím jeví tak, že (krom těch zimáků), lidi hodnotí roční období s velkou shodou bez ohledu na to, kdy se narodili v pořadí léto, jaro, podzim a zima.

Jenže!… aneb hrátky a spekulace, které jsou k hypotéze laskavé

Celková/souhrnná/průměrná známka „svého“ ročního období
Takže hele, tohle nevypadá zle: Průměrná známka, kterou respondenti dali tomu „svému“ ročnímu období, je 2,92. Což je:
a) rozhodně pozitivní hodnocení a potvrzuje tu naši hypotézu v tom, že lidé mají tendenci vnímat roční období, kdy se narodili, pozitivně. Kazí to ale docela podstatně to, že jak výsledky ukazují, tak zatím jsou naši respondenti spíše pozitivní ke všem ročním obdobím, protože průměrná známka je 2,67 a modus i medián 3…
b) oproti té už beztak pozitivní průměrné známce všech ročních období přeci jen hodnota pozitivnější a to o necelých 10%.
Takže tu máme milý trend, že lidí přeci jen hodnotí to roční období, kdy se narodili, o trošku lépe, než období ostatní (průměrně).

Placebo?
Z výsledků na mě taky pomrkává možný placebo efekt.
Ukazuje se totiž, že čím víc lidé mají rádi to „své“ roční období, tím víc jsou přesvědčeni jako o tom, že existuje reálný vztah mezi oblibou ročního období a obdobím narození (tedy ti, co mají víc rádi roční období našeho narození, jsou o platnosti naší hypotézy víc přesvědčeni), a taky jsou víc přesvědčení, že to tak mají i ostatní, tedy si víc myslí, že lidé jsou jako oni, tedy že mají raději to roční období, ve kterém se narodili.

Pár fantazií na závěr

Tož pojďme si tak trochu zafantazírovat a dát naší anketě trošku ezopříchuť:
a) Lidé narození v zimě jsou pozitivnější (alespoň, co se týká hodnocení ročních období) než lidé, narození jindy.
b) Lidé narození na podzim, jsou skeptičtí, kritičtí, negativističtí (tedy aspoň co se týká hodnocení ročních dob).
c) Lidé narození v létě vnímají to léto tak trochu elitářsky (ostatní roční období jsou pro jinej plebs).
d) Lidé, kteří se nenarodili v žádném z ročních období, nemaj na ně naprosto žádný názor.

Tož to je deskripce i (pseudo)interpretace malé kratochvilné ankety, která vznikla vlastně jen proto, že kdosi zakřičel:

MILUJU JARO!

No a já budu rád, když mi napíšete, co Vás k týhle blbině napadlo, jak se Vy sami k té hypotéze stavíte, a taky, co byste z těch výsledku vydedukovali či vyfantazírovali Vy sami.
Budu se těšit na Vaše reflexe v komentářích na Facebooku zde:
https://www.facebook.com/petrhroch.psycholog/posts/pfbid02o5J31FCLrzqmMu2uL9X89nFMuMWzJtyuzWfP5kAgCbSu6LSWgdZ3yipNFQ8Pvuh3l

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *