CO BYSTE CHTĚLI JEŠTĚ ZAKÁZAT? ZDRAVOU DUŠI?

Možná to někomu v tom chaosu mohlo uniknout. Nemělo by!

Vláda svými usneseními č. 1079/2020 a č. 1116/2020 ve věci zákazu služeb v provozovnách de facto ZAKÁZALA VÝKON PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOTERAPEUTICKÉ PÉČE!

A to v situaci, kde již máme k dispozici řadu validních výzkumů (dovolím si odkázat třeba na výstupy z Psychologických dní v Olomouci v září, a to bylo ještě před tzv. druhou vlnou), které průkazně a bezpochyb dokladují strmý růst stresového zatížení obyvatel a s tím spojený nárůst psychických problémů.
Souběžně další řada výzkumů prokazuje, jak je pro proticovidovou imunitu a pro jeho zvládání významný faktor psychická kondice, míra resilience a zdravých copingových strategií. Prostě zhoršení psychického stavu koreluje s horším průběhem onemocnění a vyšším rizikem nákazy, resp. propuknutí závažných příznaků.
Krom toho je jasné, že se covidová situace dá považovat za situaci hromadného traumatu, s očekávatelnými následky v řádu měsíců až let.

  • Efektivní prevence udržení dobré psychické kondice (primární prevence), včasná
  • a dostupná podpůrná intervence při rozjezdu potíží (sekundární intervence) a
  • dostupná síť podpory pro záchyt a stabilizaci osob s rozjezdem PTS či jiných následných potíží, které mohou výrazně negativně ovlivnit a zatížit své nejbližší i širší sociální prostředí,

to vše by mělo být základními kameny šance, že tuhle extrémní společenskou situaci zvládneme jen s nezbytnými ztrátami.

Pomož, kdo můžeš!
Takové provolání bychom čekali od zodpovědné vlády, podobně, jak se volá o lékaře, sestřičky, dobrovolníky do přetížených nemocnic.

Ale NE! Naše vláda jede právě naopak.
Zakáže výkon přímé psychologické a psychoterapeutické péče (mimo oblast zdravotnictví a sociálních služeb), tedy vlastně výhradně péče privátní, několika tisícům odborníků!

Naruší tak desítkám tisíc lidí, klientům těchto terapeutů a psychologů, jejich pravidelný poradensko terapeutický režim, což je samo o sobě závažné riziko ohrožení psychické stability.
Zablokuje efektivní prevenci a zabrání včasnému zahájení psychologické péče lidem zasaženým covidovým stresem.

A co k tomu ještě přidá?
Vláda doporučuje těm desítkám tisíc zasažených lidí obracet se na již přetížené zdravotníky!

U nás v Olomouci byla čekací doba na psychologa (i na toho ve zdravotnictví) ještě před covidem v řádu několika měsíců. Privátní kolegové se svou větší flexibilitou zajišťují z velké části dostupnost včasné psychologické a psychoterapeutické podpory.

Ostatně, nedostačivost zdravotnického systému v péči o duševní zdraví již roky přiznávají všechny naše vlády a je obsažená ve Strategii reformy psychiatrické péče. Ta jasně deklaruje, že zdravotnický systém by se měl zabývat jen pacienty se závažnou, specializovanou zdravotnickou péči vyžadující indikací, a že by měl být výrazně posílen segment dostupné psychosociální podpory.

Když si čtu to, co nám ve věci zákazu výkonu tzv. nezdravotnické psychologické a psychoterapeutické péče v provozovnách (tedy za přímé přítomnosti klienta) sděluje MUDr. Dita Prototopová, tak jen zírám! (https://cnn.iprima.cz/protopopova-pokud-lide-nevydrzi-bez-terapie-at-si-reknou-o-krizovou-podporu-12805)
Téměř v jedné větě nám sděluje, že terapie v roušce taky není ta správná terapie a zároveň, že terapie online je dostačující terapie. Sama uznává, že často se jedná o přerušení i víceletého procesu terapie, ale to je pro ni, prý uznávanou odbornici, bagatelní.
No, nemá ani cenu pokračovat.
(Pozn. Nelze si u čtení jejích slov nevzpomenout, že je to ta samá doktorka psychiatrie, která vyšoupla syna pana Babiše na ozdravnou cestu na Krym se svým manželem.)

Slovům o smrtelném nebezpečí poskytování psychologické pomoci za fyzické přítomnosti klienta se už lze jen hystericky smát. V ordinaci soukromého psychologa je to nebezpečné, v ordinaci psychologa na pojišťovnu je to bezpečné? V sociální službě je to bezpečné?

Takže mě napadá, že o covid vlastně snad ani nejde.
Je totiž možné, že jde o pokračování války proti psychologům a psychoterapeutům nepracujícím ve státem kontrolovaném zdravotnickém systému nebo ve státem kontrolovaném systému sociálních služeb.
Blížíme se tak zpět o více jak 30 let kamsi do systému sovětské psychiatrické péče, která byla nedílnou součástí ochrany systému státní moci.

A ti, komu o tohle jde, se neštítí zneužít covidovou situaci, neštítí se ohrozit duševní zdraví a životy desítek tisíc lidí a jejich rodin. A přitom mnozí z nich kdysi složili Hippokratovu přísahu…
Je-li tomu tak, je to nectné!

Nejsem příznivcem aktivistického podepisování peticí, ale tuhle jsem podepsal hned!
Můžete se připojit zde:

https://www.petice.com/vyzva_vlad_r_k_zakazu_slueb_soukromych_psycholog_a_psychoterapeut_v_provozovnach?u=140767

NENECHME SI ZAKÁZAT ZDRAVOU DUŠI!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *