Trestat, netrestat?

Blíží se termín mezinárodní konference Križovatky VIII (13. – 14. v Bratislavě), která je prima akcí se skvělou atmosférou. Letos na téma “Měnit? Trestat? Rozvíjet?”

Tak pro tuhle příležitost připravujeme se ženou přednášku s workshopem.
Zde jako ochutnávka stručná anotace:

Název přednášky: Vedeš-li dítě ke světlu, nauč ho napřed chodit tmou!

Autoři se ve svém sdělení zamýšlejí nad pro ně podivuhodnými trendy ve výchově a dalších oblastech zabývajících se dětmi, které mají společného jmenovatele: absenci funkčního sankčního systému.
Poradenská a terapeutická praxe s rodinami autorům přináší spíše příběhy, ve kterých unipolární výchovné „children friendly“ přístupy přes veškerou pozitivitu vychovatelů generují děti, jejichž následná střetnutí s realitou dopadají negativně.

Autory opakovaně překvapuje, že jsou ve prospěch mile znějících mediálních proklamací ignorovány tradiční výchovné fenomeny, které si náš civilizační okruh po tisíciletí předává třeba v mýtech a pohádkách. Přitom funkčnost mnohých prvků těchto sice nevědeckých, ale empiricky verifikovaných příběhů, byla oceněna respektovanými klasickými autoritami psychologie a pedagogiky. A co víc, moderní výzkumy na důkazech založené vědy, např. v oblasti neurofyziologie, přinášejí zásadní poznatky, které tyto tradiční pohledy exaktně zakotvují.

Své sdělení si autoři dovolí prezentovat formou, která bude kongruentní s obsahem. Tedy narativně, s odkazy na příběhy o hrdinech, s citací pohádek a laskavou (i když místy bolestivou) vzpomínkou na veškeré sankce, které jim jejich láskyplní rodiče a dobří učitelé dopřáli a které je dovedli tam, kde nyní jsou. K přednáškovému pultíku této konference.

A cíl sdělení? Motivovat vychovatele, učitele a hlavně rodiče k odvaze nebýt jenom „hodní“. Protože to děti potřebují.

Název workshopu: “11. přikázání – Neupřeš dítěti svému, co Tobě samému prospělo!” 
Workshop, kde si snad hravou a zábavnou formou připomeneme, že za našimi dnešními úspěchy jsou i naše dávné slzy. A že je znakem nezralosti rodičů, upírat dětem frustraci…