Jak jsme urazili jídlo (anotace přednášky)

Anotace přednášky: Jak jsme urazili jídlo aneb Vážné dopady nezdravého vztahu k potravě

(Přednáška přednesena na III. psychologickém symposiu pro lékárníky a farmaceutické asistenty 24. 9. 2016 v Hotelu Voroněž v Brně. Symposium pořádala vzdělávací společnost Health Communication, s. r. o.)

Pohled a hlavně přístup k jídlu jsme jako společnost i individua výrazně změnili. Tisíciletý význam jídla jak nositele základních kulturních, sociálních a též i psychologických hodnot je přehlížen. Co to způsobilo?
Život v relativním blahobytu s nadbytkem potravy. Vědecké a zejména pseudovědecké nahlížení na jídlo jako na pouhý nutriční zdroj. Posedlost strategiemi omezování a kontrolování jídla a povýšení této posedlosti dietami téměř až na náboženskou úroveň. Vymizení tradičních společných jídel v rodinách a jejich náhrada navzájem soupeřícími extrémy: opulentní komerční gastronomií na jedné straně, hltacími fastfoody na straně druhé a hledáním zázračných superfoods na straně třetí.
A tohle všechno distribuováno formou kobercového bombardování médii a hlavně skvěle monetizováno.
Jako bychom nebyli schopni pozastavit se nad faktem, že čím více se rozvíjí výše uvedené sofistikované přístupy, nebo spíše manipulace, tím více se potýkáme s problémy spojenými s jídlem. S epidemií obezity, s novou vlnou poruch příjmu potravy, s nárůstem psychosomatických potíží souvisejících se zažíváním atd.

Přednáška nabídne pokus o celostní pohled na problematiku zdravého vztahu k jídlu očima psychologa. A to s cílem zaměřit pozornost posluchačů na ty faktory, které oni sami mohou ve své odborné praxi i osobním životě ovlivnit.

jak-jsme-urazili-jidlo-anotace