Hospodský mají bejt fízlové, tátové a telepati. Podle nekuřáckýho zákona.

( pozn. Text jsem napsal jsem v červnu 2015) Návrh protikuřáckého zákona, který dnes vláda poslala dál, se ukazuje býti vskutku skvělým nástrojem na hubení škodné. Ne, nemylte se ani na chviličku. Tou škodnou nejsou kuřáci. Ale hospodští, barmani. Živnostníci. Paraziti! (pozn. Zákon je schválen…) Jak jednoduché to teď bude! Morálně neunesete, že má hospodský novou

Svět z pohledu intelektuála z okénka kavárny

Kdysi… “Servus Pepi!” “Pěkné dopoledne, pane doktor.” “Dejte mi kávu a noviny… Koukám, není nějak prázdno?” “No je, pane doktor, těžký časy.” “Ani Goldstein s Kohnem tu nejsou? Divné, že?” “No víte, nesmějí sem, pane doktor.” “No jo vlastně… a to měl Goldstein takový pěkný místo u okna…” “Pane doktor, krásný místo, dvacet let tam sedával…” “Hm, Pepi a víte

Anděl Páně 2 – Jak se balí Listy Korintským pro ateisty

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a znějící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych